Priser och bokning

Tillfälliga Boenden Lägenheter i Fittja

Enbäddslägenhet
Fr. 330 kr per dygn
1 person

Tvåbäddslägenhet
Fr. 400 kr per dygn
2 personer

Trebäddslägenhet
Fr. 420 kr per dygn
3 personer

Familjelägenhet
Fr. 430 kr per dygn
2 + 2 personer

Stor familjelägenhet
Fr. 450 kr per dygn
3 + 3 personer

Alla lägenhet har eget kök och eget badrum med dusch. Möjligheten för större lägenheter finns, kontakta oss för prisuppgift.

Alla priser anges inklusive moms. Vi fakturerar var 15:e dag, om inget annat överens­kommits, och alltid i efterskott. Vi tillämpar enbart ett dygns upp­sägnings­tid. In­flytt sker senast 17.00 och ut­flytt senast 13.00, om inget annat av­talas. Vi reserverar oss mot even­tuella uppen­bart felaktiga pris­uppgifter.

För bokning kontakta oss via telefon­nummer 073-376 61 87. Nedan­stående formulär avser endast en för­frågan, bokning är först genom­förd då vi mot­tagit ifylld boknings­bekräftelse via mejl.

Namn (obligatorisk)

E-postadress (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Meddelande